Wilma-tiedote 30.1.2022

Etäopetuskäytännön muuttuminen 1.2.2022 lähtien

Säädökset (mm. perusopetuslaki, tartuntatautilaki) rajaavat perusopetuksessa oikeuden etäopetukseen vain virallisen karanteeni- tai eristysmääräyksen saaneisiin. Koronaan liittyvät sairauspoissaolot ovat alueellamme lisääntymässä ja Posan tartunnanjäljityksessä ei enää tällä hetkellä kaikkia lapsia testata eikä oppilaalla siis ole kaikissa tilanteissa mahdollisuutta saada ko määräyksiä.

Jotta sairastunut oppilas jäisi mahdollisimman vähän oppimisessa jälkeen, pyrimme järjestämään  mahdollisuuden etäopetukseen osallistumiseen myös niille oppilaille, jotka ovat oman tai perheenjäsenen covid- kotitestin perusteella tai muun sairauden vuoksi estyneitä osallistumaan lähiopetukseen. Opettaja järjestää etäopetuksen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla 18.1.2022 tiedotettujen periaatteiden pohjalta. Etäopetuskäytännöistä sopimiseksi huoltajan tulee olla luokanvalvojaan yhteydessä esim. wilmaviestillä. Mikäli oppilas ilmoitetaan etäopetukseen, siihen tulee myös osallistua.

Myös opetushenkilöstöä on tänä aikana paljon pois töistä ja kouluissa toimitaan ajoittain vahvasti sijaisvoimin ja erityisjärjestelyin.  Tämä vaikeuttaa etäopetuksen järjestämistä ja luokkien mahdollisuudet ja toimintatavat etäopetuksen järjestämisessä ovat erilaisia. Etäopetuskäytännön laajentaminen em. tavalla on voimassa tässä vaiheessa toistaiseksi.

Yhteistyöterveisin

30.1.2021

Sivistysjohtaja