Oppilashuoltoryhmä

Koulumme oppilashuoltotyöryhmä=hyvinvointiryhmä on eri alan asiantuntijoista koostuva moniammatillinen yhteistyöelin, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa. Hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa.

Hyvinvointiryhmän tavoitteena on koulumme oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen.

Hyvinvointiryhmän jäseniä ovat rehtori, erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa hvr:n palavereihin osallistuu asiantuntijoita tai oppilaiden kanssa työskenteleviä henkilöitä. Hyvinvointiryhmä kutsuu säännöllisesti myös oppilaiden ja huoltajien edustajia kokoontumisiin.

Hyvinvointiryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi ryhmätasolla, (Hyvinvointiryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan oppilashuollollisia asioita). Hvr pyrkii kodin ja koulun välisen yhteistyön avulla vaikuttamaan koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen. Hvr:n käsiteltäväksi voi esittää koulunkäynnin hyvinvointiin ja arkeen liittyviä asioita oppilas, huoltajat, opettaja, ohjaaja ja muu oppilashuoltohenkilöstö.