Lähiopetus alkaa torstaina 14.5.2020

12.05.2020 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi täydennyksiä Keskustan koulun ohjeistuksiin ja käytännön järjestelyihin:

Vain oppilaiden ja koulun henkilökunnan sekä oppilashuollon henkilökunnan on luvallista tulla koululle. Käytännössä siis lastaan saattavan huoltajan tulee jäädä portille ja samoin myös koulupäivän jälkeen lapsi ja vastaan tullut huoltaja tapaavat koulun portilla. Huoltajapalaverit järjestetään etänä. Iltapäivisin ja iltaisin koululla kokoontuvat harrasteryhmät eivät myöskään voi nyt tulla koululle. Koulun ulko-ovet pidetään lukittuina myös päivisin.

Lapset kokoontuvat aamuisin opettajan ilmoittamana ajankohtana koulun pihamaalle opettajan ilmoittamaan paikkaan ja siirtyvät tämän jälkeen ryhmänä luokkaansa opettajan opastamana. Samoin koulupäivän jälkeen opettaja saattaa lapset pihamaalle ryhmänä.

Välttääksemme ruuhkia koulun käytävillä opettaja tarvittaessa ohjeistaa luokkansa ottamaan ulkovaatteet ja kengät luokkaan asti.

Välitunteja ei perinteiseen tapaan järjestetä vaan opettajat rytmittävät oppilaiden ulkoilemisen ryhmittäin koulupäivän aikana. Yhteisiä ulkoliikuntavälineitä emme käytä poislukien luokkakohtainen jalkapallo sekä kiinteät ulkoliikuntavälineet kuten esim.  keinut ja kiipeilytelineet. Koulun pihalle osoitetaan alueet luokittain käytettäväksi. Lisäksi käytämme ulkoiluun lukion monttua, Rivieraa, liikuntakeskuksen ulkotiloja ym. ulkotiloja.

Eri luokat eivät käytä yhteiskäytössä olevia luokkatiloja, niitä voidaan kuitenkin käyttää tietyn ryhmän opiskeluun, jotta saadaan lisätiloja oppilasmäärältään isojen luokkien käyttöön. Pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan tavanomaista suuremman osan opiskelusta ulkona.

Ruokailu porrastetaan tavanomaista enemmän siten, että ruokalassa ruokailee luokittain samaan aikaan korkeintaan kolme ryhmää luokkien välinen etäisyys säilyttäen. Käytämme lisäksi ruokailuun muita ensimmäisen kerroksen tiloja (teknisen työn tila, neuvottelutila, ensimmäisen kerroksen luokkatiloja). Ennen ruokailua käsien pesun lisäksi jokainen desinfioi kätensä ruokalassa aikuisen opastamana. Istumme väljemmin siten, että noin joka toinen istuin on käytössä. Ruokailun jälkeen luokka palauttaa ryhmänä ruokailuastiat, jotta ryhmien välisiä kohtaamisia voidaan välttää.

Kullekin luokalle osoitetaan tietyt wc-tilat sekä luokan tyttöjen että poikien käyttöön.

Koulukyydityksen odotuksessa olevat oppilaat pyrimme jakamaan tarvittaessa pienempiin ryhmiin ja varsinkin yli kymmenen hengen ryhmät ovat sään niin salliessa pääsääntöisesti koulun ulkoalueella.

Täsmennämme toimintaohjeitamme tarvittaessa lähiopetusjakson aikana. Aivan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin emme etukäteen pysty ohjeistusta tekemään vaan toimimme eri tilanteissa tarkoituksenmukaisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja mahdollisimman hyvän opetustilanteen järjestämiseksi. Keskeisimmät asiat koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi koulussa ovat: kouluun ei tulla sairaana, käsien toistuva pesu ja yskimishygieniasta huolehtiminen.

 

Yhteistyöterveisin

Pekka Hynninen