Tervetuloa kouluun!

Tervetuloa kouluun!

​​​​​Tervehdys koululta uuden lukuvuoden alkaessa

Uusi lukuvuosi alkaa Kankaanpään perusopetuksen alakouluissa torstaina 13.8. klo 9.15. Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.15. Perjantaina koulupäivän pituus on normaalin lukujärjestyksen mukainen, suurimman osan tunneista perjantaina pitää kuitenkin oman luokan luokanopettaja. Tarvittaessa luokanopettaja tiedottaa tarkemmin järjestelyistä.

Keskustan koulun lukujärjestykset tulevat näkyviin Wilmaan keskiviikon aikana. Koulukyydit menevät normaalin lukujärjestyksen mukaisesti jo torstaista lähtien. Toimistosihteeri Pirjo Koskensalo tiedottaa koulukyydeistä Wilman välityksellä.

Kuten koulussa aina, tärkeintä on uuden oppiminen opetussuunnitelman mukaisesti mutta alkava vuosi joudutaan aloittamaan huomioiden myös koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät asiat. Noudatamme mahdollisuuksien mukaan Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen antamia ohjeita sekä kaupungin omia ohjeistuksia. Alati muuttuvissa tilanteissa keskeisimmät ohjeet ja menettelytavat:

Kouluun saa tulla vain terveenä ja täysin oireettomana. Esim. flunssaoireinen lapsi siirretään koulussa toiseen tilaan ja otetaan yhteyttä huoltajaan lapsen kotiin hakemiseksi.

Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Kädet pestään aina koulurakennukseen tultaessa (eli esim. välituntien jälkeen) ja ennen ruokailua ja kotiin lähdettäessä.

Vain oppilaiden ja koulun henkilökunnan sekä oppilashuollon henkilökunnan on luvallista tulla kouluun sisälle. Käytännössä siis esim. ekaluokkalaista lastaan saattavan huoltajan tulee jäädä koulun ulko-ovelle. Oppilaat haetaan pihalta torstaiaamuna ja ekaluokkalaiset myös saatetaan pihalle koulupäivän jälkeen. Seuraavina päivinä oppilaat tulevat kouluun sisälle kellon soidessa saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Oppilashuollon tapaamisiin esim. lapsen terveystarkastuksiin huoltaja toki voi mennä lapsensa mukaan.

Ruokailu porrastetaan tavanomaista enemmän siten, että ruokalassa ruokailee luokittain samaan aikaan normaalia vähemmän luokkia luokkien välinen etäisyys säilyttäen. Käytämme lisäksi ruokailuun tarvittaessa muita ensimmäisen kerroksen tiloja (neuvottelutila, ensimmäisen kerroksen luokkatiloja). Ennen ruokailua käsien pesun lisäksi jokainen desinfioi kätensä ruokalassa aikuisen opastamana. Myöhemmin ko tilaan tulee käsidesiautomaatti.

Välitunnit järjestetään normaalisti eli oppilaat voivat leikkiä myös muiden luokkien lasten kanssa. Opetusryhmät voivat sekoittua eli esim. Keskustan koulussa vanhempien oppilaiden valinnaisen ja taito-ja taideaineiden ryhmät koostuvat useiden luokkien oppilaista.

Koulupäivän aikana ulko-ovet pidetään lukittuina kevään tapaan. Tarvittaessa käytetään ovikelloja, jotka löytyvät Karjalankadun puoleisten pääovien vierestä (soi opettajahuoneessa) sekä oppilashuollon ovien vieressä (soi oppilashuollon käytävässä).

Asian niin vaatiessa esim. huoltajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidettävät palaverit voidaan järjestää myös koululla tavaten mutta ensisijaisesti pyritään tapaamaan etänä. Vanhempainiltoja ei perinteiseen tapaan järjestetä kaikki luokan vanhemmat kouluun kooten vaan esim. etäkokousten tapaan. Vanhempainvartit voidaan järjestää myös koululla tavaten turvaväleistä huolehtien.

Lukuvuoden aloittavaa koululaiskirkkoa ei tänä vuonna toteuteta perinteiseen tapaan kirkkoon kokoontumalla.

Erilaiset harrasteryhmät voivat kokoontua koulupäivän jälkeen Iltapäivisin ja iltaisin koululla.

Täsmennämme toimintaohjeitamme tilanteiden ja saamiemme ohjeiden muuttuessa. Tulossa on esim. ohjeistus siitä miten toimia jos lapsen perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita tai lapsi on lähiaikoina vieraillut ulkomailla. Näihin saamme ohjeet paikalliselta terveysviranomaisilta lähiaikoina.

Aivan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin emme etukäteen pysty ohjeistusta tekemään vaan toimimme eri tilanteissa tarkoituksenmukaisesti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja mahdollisimman hyvän opetustilanteen järjestämiseksi. Keskeisimmät asiat koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi koulussa ovat: kouluun ei tulla sairaana ja hyvät hygieniakäytännöt.

Yhteistyöterveisin

perusopetuksen rehtorit