Oppilashuoltoryhmä

Koulumme oppilashuoltotyöryhmä on eri alan asiantuntijoista koostuva yhteistyöelin, joka toimii opettajankunnan kanssa yhteistyössä.

Ryhmän tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen.

Ryhmän jäseniä ovat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettajia. Tarvittaessa mukana voi olla myös muita oppilaan kanssa työskenteleviä henkilöitä.

Keskustan koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu maanantaisin klo 8-9.

Ryhmän toimintaperiaatteita ja tavoitteita:

  1. Ongelimien ennaltaehkäisy ja korjaava toiminta
  2. Ammattiryhmien välinen yhteistyö
  3. Toiminta osana koulun toimintaa

Oppilashuoltoryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Ryhmä pyrkii kodin ja koulun välisen yhteistyön avulla vaikuttamaan koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen. Oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi voi esittää asioita luottamuksellisesti oppilas, vanhemmat, opettaja ja muu oppilashuoltohenkilöstö.

Asian voi tuoda oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi esim. kun

  • oppilas on paljon poissa koulusta
  • käyttäytyy häiritsevästi kouluyhteisössä
  • on masentunut ja vetäytyy syrjään
  • saa lähipiirin pohtimaan hänen tilannettaan (kaverit, sukulaiset, vanhemmat)
  • on kiusaamisen kohteena koulussa tai kiusaaja
  • on kokenut traumaattisia asioita
  • menestyy kykyjään heikommin koulussa