Koulukuraattori

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKURAATTORITYÖ   7.8.2019

Kankaanpään kaupungin koulukuraattorit tarjoavat palveluita esi- ja perusopetuksessa Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Siikaisten ja Pomarkun oppilaille, lukiokoulutuksen opiskelijoille Kankaanpään Yhteislyseossa ja Pomarkun lukiossa sekä ammatillisten perusopintojen opiskelijoille Kankaanpään Opistossa. Koulukuraattorityöhön vaikuttavat sosiaalihuoltolaki 1301/2014 mm. 3,5,6,10,13, ja 32 § sekä lastensuojelulaki 1302/2014 3 a § (ehkäisevä lastensuojelu).

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Hän työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

 

Kati Jokinen, koulukuraattori p. 044 – 577 2302

Kankaanpään Keskustan, Vihteljärven ja Niinisalon koulut, esiopetus

Jämijärven koulu