Oppilashuolto

Oppilashuollon tarkoituksena on tukea oppilasta monissa koulunkäyntiin ja muutenkin elämään liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuolto ja oppilaanohjaajien toiminta ovat kiinteä osa jokaisen oppilaan koulunkäyntiä. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista myönteistä kehitystä sekä edistää sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuoltotyöryhmä on mukana oppilaan tukemisessa erityisesti silloin, kun jokin asia koulussa ei suju odotetulla tavalla.

Oppilashuoltoon liittyvät läheisesti opetuksen tukitoimet, jotka esitellään Opetus-valikossa.