Arviointi

Perusopetuslaki 22§: Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita opettajat yhdessä (esim. käyttäytyminen). Vuosiluokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Lisätietoja opetussuunnitelmasta ja oppilasarvioinnista saa opettajan rehtorilta. Opetussuunnitelma sekä oppilasarvioinnin perusteet kokonaisuudessaan on nähtävissä koululla, koulun omilla kotisivuilla ja Kankaanpään kaupungin www-sivuilla osoitteessa: http://uusi.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/06/Perusopetuksen_opetussuunnitelma.pdf