Järjestyssäännöt

1. OPPILAAN LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET

PL 35§:
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityistä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

2. KESKUSTAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Muista olla ajoissa
aina oikeassa paikassa.

Koululainen huolehtii
tavaroistansa.
Tervehtiä kuuluu,
senhän tietää koulukansa.
Lumipallot, kivet
eivät koulussa lennä,
välituntialueelta pois ei mennä.

Roskat ja moskat roskikseen kuskaa.
Suojele puita ja pihan joka puskaa.
Yhteisiä tavaroita huolella käytä
esimerkilläsi se muillekin näytä.

Iloisena maukkaat
kouluruoat syö,
nälkä pysyy poissa ja
sujuu koulutyö.

Noudata myös
liikennesääntöjä,
niin että selviät
hengissä.

3. TOIMINTAOHJEITA

a) Välitunti

Kouluun tullessaan oppilas voi odottaa ala-aulassa koulun alkamista, mikäli pakkasta yli 15 astetta.

Välitunti vietetään sovittujen rajojen sisäpuolella. Alueelta poistumiseen pitää olla opettajan lupa.

Oppilaan tulee käyttää päähinettä syysloman jälkeen. Pojat riisuvat päähineensä sisätiloissa.

Välituntileikeissä noudatetaan turvallisuussopimuksia ja tervettä järkeä.

Oppitunneilta siirrytään viipymättä välitunneille.

 

b) Ruokailu

Kädet pestään omilla käytävillä ennen ruokailua.

Oppilaat ruokailevat hyviä pöytätapoja noudattaen opettajien ohjauksessa ja valvonnassa.

Ruoan ottamisessa noudatetaan periaattetta: Kaiken, minkä otat, myöskin syöt. Kaikkia ruokia on maistettava.

 

c) Päihteet

Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden tuonti, hallussapito, välittäminen ja käyttö kouluaikana on kielletty.

 

d) Liikkuminen koulussa ja sen ulkopuolella

Koulun tiloissa tulee kulkea rauhallisesti ja meluamatta.

Oppilaat siirtyvät liikuntatunneille opettajan johdolla tai opettajan ohjeiden mukaisesti.

Koulun henkilökunta suosittelee pyöräilykypärän käyttöä koulumatkoilla. Pyöräilykypärä on pakollinen koulupäivän aikana tehtävillä pyöräretkillä.

Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, ilmoitetaan sairastumisesta huoltajalle ja sovitaan toimenpiteistä.

Mikäli oppilas hakee unohtunutta opiskeluvälinettä kesken koulupäivän kotoaan, on asiasta sovittava etukäteen huoltajan kanssa.

Polkupyörät säilytetään lukittuina pyörätelineissä koulupäivän ajan.

Välituntialueella pyöräily on kielletty.

 

e) Väkivalta

Henkinen ja fyysinen väkivalta on kielletty.

Teräaseiden ja koulunkäyntiä häiritsevien tavaroiden tuominen kouluun on kielletty.

 

f) Kännykän käyttö

Matkaviestimet ovat oppilaan omalla vastuulla koulussa. Matkaviestimet pidetään äänettöminä tai suljettuina koulupäivän ajan.

 

4. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkominen voi johtaa rangaistusseuraamuksiin. Perusopetuslain 36§:n mukaan em. seuraamuksia ovat:

  • poistaminen luokasta
  • jälki-istunto
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen

Kaikista seuraamuksista ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.

 

5. JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ TIEDOTTAMINEN

Nämä järjestyssäännöt ja toimintaohjeet selvitetään luokissa jokaisen lukuvuoden alussa kaikille oppilaille. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille ja koulun henkilökunnalle koulun syystiedotteessa.

Tilanteissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan kouluviranomaisten, koulutuslautakunnan, rehtorin, opettajien ja koulun henkilökunnan ohjeita. Koulun oppilaiden toimintaa tulee ohjata hyvät käytöstavat sekä terve järki!