Tiedote huoltajille lähiopetukseen palaamisesta 14.5. lähtien

Perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaista 14.5.lähtien. Etäopetus jatkuu 13.5. asti jonka jälkeen etäopetusta  ei enää järjestetä.

Koronaviruksen tartunnan ehkäisemiseksi olemme valmistelleet kouluilla toimenpiteitä ja ohjeistusta, jota tarkennamme alkuviikosta yhdessä henkilökunnan kanssa. Tämän jälkeen tiedotamme huoltajia koulukohtaisesti ja tarvittaessa luokkakohtaisesti wilmatiedotteella sekä tarvittaessa opettajat esim. Meetin välityksellä suoraan oppilaiden kanssa tiistaista 12.5.2020 lähtien.

Yleisiä periaatteita, jotka koskevat kouluun paluuta 14.5. lähtien:

Kaikessa koulun toiminnassa otetaan huomioon toimenpiteet koronaviruksen tarttumisen ehkäisemiseksi.

Kouluun ei saa tulla sairaana. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Asiasta löytyy tarkemmat tiedot mm.THL:n sivuilta. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Pyrimme kouluilla välttämään fyysisiä kontakteja. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Luokat pidetään  erillään toisistaan ja luokissa vierailevien aikuisien määrä minimoidaan. Mm. ruokailukäynnit porrastetaan tavallista enemmän ja ruokailuryhmät pidetään erillään toisistaan. Ryhmät pidetään erillään toisistaan myös ulkoiltaessa ja koulun sisällä kulkiessa.  Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Henkilökunnan kokoontumisia vältetään ja esim. opettajakokoukset järjestetään etänä.

Käsien pesuun ja siivoukseen kiinnitetään tavallista enemmän huomioita. Sekä aikuiset että lapset pesevät kätensä aina kouluun tullessa, kotiin lähtiessä, ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen ja jos kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin tai kertakäyttöiseen kangasliinaan. Siivousta lisätään ja tehostetaan. Yhteiskäytössä olevien opiskeluvälineiden käyttöä vältetään. Käsidesiä on saatavilla tilanteissa joissa ei ole mahdollisuutta käsien pesuun mm. koulukyydityksissä.

Koulupäivien pituudet ovat oppilaan lukujärjestyksen mukaiset mutta oppituntien sisältö ja rytmitys tulee poikkeamaan normaalista esim. ulkoiluhetkien osalta. Alakouluilla luokanopettaja opettaaa pääsääntöisesti kaikki oman luokkansa oppitunnit. Kyyditykset menevät normaalin aikataulun mukaisesti. Myös aamu- ja iltapäivähoidossa huomioidaan koronaviruksen tarttumisen ehkäiseminen.

Yhteistyöterveisin

Perusopetuksen rehtorit