Tiedoksi opiskelujen jatkumisesta

Hallituksen päätöksen mukaisesti Kankaanpään perusopetuksen järjestämistapaan tulee merkittäviä muutoksia.

Perusopetuksen koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3. alkaen. Myös koulujen aamu- ja iltapäivähoito keskeytyy.

(Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona jo tiistaina 17.3., menettelevät niin.)

Tarvittaessa järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi tarvittaessa järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Huoltajien, joiden lapset em.syyn vuoksi jatkavat koulussa lähiopetuksessa , tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin esim. wilman avulla (jos mahdollista niin jo tiistaina 17.3. klo 12 mennessä.)

Tämän hetken tiedon mukaan koulutyö jatkuu kouluilla tiistaina 13.4.2020. Siihen asti opetus järjestetään poikkeusjärjestelyin etäopetuksen keinoin. Lisätiedot opetuksen järjestämistavoista tulevat opettajilta ja/tai rehtoreilta lähipäivinä wilman kautta.

Etäopetuksen järjestelyt tulevat muokkaantumaan lähiviikkojen aikana. Tavoitteena tässä vaiheessa on, että luodaan niin kouluille kuin oppilaille säännöllinen opiskeluaikataulu arkipäiville normaaliin koulupäivän aikatauluun tukeutuen. Suuri osa opiskelua tulee olemaan itsenäistä opiskelua. Myöhemmin ilmoitettavina aikoina tullee olemaan myös mahdollisuus henkilökohtaiseen opastukseen opettajan kanssa digiyhteyksien avulla.

Kankaanpään kaupungin tekemät muut päätökset maan hallituksen päätöksen pohjalta ovat nähtävissä www.kankaanpaa.fi

Terveisin

Perusopetuksen rehtorit