Perheohjaaja

Koulun perheohjaaja 1.8.2019 – 30.9.2020 (päivitetty 12.8.2020)

Kankaanpään kaupungin sivistystoimessa on vielä kahden kuukauden ajan käynnissä 1.8.2019 alkanut valtion erityisavustuksella rahoitettu hanke koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää sosiaalipalveluissa käytetystä perhetyöstä koulun oppilashuoltoon soveltuva malli. Koulun perheohjauksen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisen tuen toiminnassa. Näin esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren arjessa ja/tai koulunkäynnissä on huolenaiheita, joita on hyvä avata yhdessä ja joihin perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Tilanteet voivat olla sellaisia pieniä ituja, joissa ei vielä tarvita oppilashuollon muita palveluja, kuten koulukuraattoria tai koulupsykologia. Tavoitteet työskentelylle sovitaan aina yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Toimivat ratkaisut lähtevät perheen olemassa olevista vahvuuksista ja voimavaroista. Perheohjauksen tavoitteena on koulupolun vahvistaminen, arjen selkiyttäminen, vanhemmuudentuki, toiminnanohjauksellisten taitojen harjoittelu sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön vahvistaminen.

Koulun perheohjaajan työ on perheille vapaaehtoinen palvelu. Sitä voidaan ehdottaa perheelle koulusta tai perhe voi pyytää sitä itse. Yksilötyössä korostuu määräaikainen, mutta tiivis työskentely koko perheen kanssa. Perheohjaaja voi tavata lasta ilman vanhempia ja perhettä voidaan tavata myös kotona, lapsen ja perheen tarpeet ja toiveet huomioiden.

Hankkeeseen ei saatu jatkorahoitusta, koska hankkeen kriteerit muuttuivat. Näin olleen perheohjaajan hanke päättyy 30.9. Kaikki voimassa olevat asiakkuudet päätetään tai tarvittaessa siirretään oppilashuollon muille työntekijöille.  Aloitan 1.10. uudessa hankkeessa, joka koskee koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamista. Tästä tulee tietoa myöhemmin.

Ota yhteyttä ja tutkitaan tilannetta yhdessä!

Kati Hietikko kati.hietikko@kankaanpaa.fi , tavoitat myös wilma-viestillä

WhatsApp: 044 5772747

Instagram: @koulu_kati

Snäppi: koulu_kati