Perheohjaaja

Koulun perheohjaaja 2019 – 2020

Kankaanpään kaupungin sivistystoimi on hakenut ja saanut valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin (OPH). Valtionavustuksella haetaan oppia ja näyttöä uudenlaisista toimintatavoista tasa-arvoisen koulutuksen parempaan toteuttamiseen. Avustuksen avulla varmistetaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki. Toiminta-alueena ovat ensisijaisesti hankehakemukseen merkityt Kangasmetsän, Keskustan ja Pohjanlinnan koulut.

Perhetyötä on perinteisesti käytetty sosiaalipalvelujen tukimuotona. Nyt käytettävissä olevan avustuksen avulla perheohjauksesta kehitetään oppilashuoltoon eli koulun omaan toimintaan soveltuva versio. Perheohjauksen painopiste on siten ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisen tuen toiminnassa esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren arjessa ja koulunkäynnissä on huolenaiheita, joihin perheen omat keinot ei tunnu riittävän. Tavoitteet työskentelylle sovitaan aina yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Toimivat ratkaisut lähtevät perheen olemassa olevista vahvuuksista ja voimavaroista. Perheohjauksen tavoitteena on koulupolun vahvistaminen, arjen selkiyttäminen, vanhemmuudentuki, toiminnanohjauksellisten taitojen harjoittelu sekä luokanopettajan tai luokanvalvojan ja kodin välisen yhteistyön vahvistaminen.

Perheohjaajan työ on perheille vapaaehtoinen palvelu. Perheohjausta perheelle voidaan ehdottaa koulusta tai perhe voi pyytää sitä itse. Yksilötyössä korostuu määräaikainen, mutta tiivis työskentely koko perheen kanssa. Perheohjaaja voi tavata lasta ilman vanhempia ja perhettä voidaan tavata myös kotona, lapsen ja perheen tarpeet ja toiveet huomioiden.

Jos koet tarvetta matalan kynnyksen perheohjaukselle, ota yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä!

Yhteystiedot:

Kati Hietikko, 044-577 2747

kati.hietikko@kankaanpaa.fi

Työhuone Kangasmoisionkadulla 1krs., (oppilashuollon pääty)