Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus keskittyy ensisijaisesti puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen ongelmiin. Erityisopetusta järjestetään yksilö- tai pienryhmäopetuksena, josta vastaa erityisopettaja. Erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajien, oppilaiden vanhempien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Yleensä erityisopetus järjestetään oppituntien aikana.