Tukitoimet

Mikäli oppilaalla on vaikeuksia jossakin oppiaineessa, häntä tuetaan järjestämällä tukiopetusta ja oppimisvaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan myös erityisopetusta.