Oppilaiden ainevalinnat

Taito- ja taideaineiden panotus
(musiikki, liikunta, kuvataide ja käsityö)

Keskustan koululla opiskellaan 5.-6. luokilla taito- ja taideaineita kyseisten aineiden tuntimääriä painottaen. Oppilas yhdessä huoltajan kanssa valitsee yhden mainituista oppiaineista ns. painotetuksi aineeksi. Tämä vaikuttaa hänen tuntimääriinsä eri oppiaineissa. Tuntimäärät näkyvissä tuntijaon yhteydessä. Saman luokka-asteen oppilailla on sama kokonaistuntimäärä. Valinta tehdään 4. luokan aikana toukokuussa. Valinta on sitova luokille 5.-6. Painotetun aineen valinnalla ei ole vaikutuksia varsinaisiin valinnaisaineisiin 7.-9. luokilla.

Painotetun musiikin tunneilla perehdytään normaalitunteja tarkemmin bändisoittimiin ja rytmisoittimiin. Harjoitellaan säestyksiä ja musiikkiesityksiä koulun juhliin. Tehdään pieniä omia sovituksia.

Liikunnan ryhmässä pelataan monipuolisesti eri pelejä sekä tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin unohtamatta perusliikuntaa.

Kuvataiteen tunneilla tutustutaan erilaisiin kuvan tekemisen tekniikoihin ja materiaaleihin. Nautitaan käsillä tekemisestä. Tunneilla pyritään löytämään ja syventämään uusia kuvistaitoja enemmän kuin normaaleilla kuvataiteen tunneilla voidaan tehdä.

Käsityön tunneilla kehitetään mahdollisimman monipuolisesti käsityön perustaitoja. Pyritään myös tutustumaan laajemmin erilaisiin käsityön tekniikoihin kuin normaaleilla käsityön tunneilla. Painotettu käsityö pitää sisällään sekä teknisen työn että tekstiilityön aihepiirejä yleensä toiseen painottuen.