Käyttäytyminen

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä.

Oppilaan tavoitteet suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön

 • arvostan ja tuen toisia ihmisiä sekä vaalin ympäristöä
 • tunnen hyviä tapoja ja noudatan niitä
 • osaan kuunnella ja pyytää puheenvuoroa
 • osaan keskustella
 • ymmärrän ja noudatan opettajan ohjeita ja yhteisiä sääntöjä
 • osaan työskennellä ryhmässä
 • osaa ratkaista erimielisyyksiä ja riitoja puhumalla
 • osaan auttaa, kannustaa ja rohkaista toisia
 • huolehdin omista ja yhteisistä välineistä
 • pidän huolta ympäristöstä

Oppilaan tavoitteet suhteessa opiskeluun

 • yritän parhaani
 • olen oma-aloitteinen
 • työskentelen keskittyneesti
 • huolehdin tehtävistäni, teen ne loppuun
 • huolehdin tarvittavat opiskeluvälineet oppitunnille
 • arvostan omaan ja toisten työtä
 • osallistun aktiivisesti tuntityöskentelyyn
 • tulen tunneille ajoissa

Käyttäytymisen arvioinnin yhtenäistämiseksi on Kankaanpään opetussuunnitelmassa kuvaus/tunnuspiirteitä käyttäytymisestä oppilaalle, joka saa tietyn arvosanan. Esimerkiksi arvosanan hyvä (8) kohdalla mainitaan seuraavaa:

Oppilas

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia
 • huolehtii omista ja yhteisistä tehtävistä ja tavaroista
 • on yleensä yhteistyökykyinen
 • ottaa yleensä toisetkin huomioon
 • käyttäytyy rehellisesti