Opetus

Keskustan koulussa noudatetaan Kankaanpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka on nähtävillä kaupungin Internet-sivuilla.

Vasemman reunan valikosta löytyy opetuksen tuntijako, lisätietoa taito- ja taideaineiden painotetusta opetuksesta vuosiluokilla 4-6 sekä valinnaisen A2-kielen esittely.

Tukitoimet-valikossa esitellään erilaisia tukitoimia, jotka ovat Keskustan koulussa käytettävissä silloin, kun opiskelussa on jossakin aineessa ongelmia.

Arviointi-valikossa esitellään oppilasarvioinnin perusteet.