Nälkäpäiväkeräys

Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista.