Lähiopetusta jatkuu 14.5.

30.4.2020

Lähiopetus Kankaanpään kouluissa jatkuu 14.5. alkaen

Suomen hallitus päätti 29.4. purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5. alkaen. Tällöin etäopetuksen järjestäminen päättyy.

Myös Kankaanpään kaupungin kouluissa siirrytään lähiopetukseen päätösten mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata.

Ohjeiden mukaan tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti.

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri. Työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa.

Kankaanpään kaupunki valmistelee lähiopetuksen uudelleen aloittamisen paikallista toteutusta ja tekee ohjeiden mukaisia järjestelyitä toimipaikoissaan. Näistä tiedotetaan sekä henkilöstölle että huoltajille siirtymäajan puitteissa.

Lisätiedot:

Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2441, heikki.kiviniemi@kankaanpaa.fi