Koulutapaturma

Koulutapaturman sattuessa oppilaalle annetaan ensiapu koulussa ja tarpeen vaatiessa hänet toimitetaan sen jälkeen terveyskeskukseen hoitoon. Koulumatkalla tai koulun järjestämässä tilaisuudessa sattunut loukkaantuminen katsotaan myös koulutapaturmaksi. Koulutapaturma hoito on oppilaalle maksuton julkisen terveydenhuollon kautta hoidettuna.

Tapaturmasta laaditaan vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Mikäli vamma aiheuttaa myöhemmin toimenpiteitä, löytyy vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoitus. Myös hammastapaturmista laaditaan tapaturmailmoitus sekä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Koulun kansliassa esitäytetään ko. tapaturmailmoituskaavek, joka lähetetään huoltajan tarkastettavaksi. Tällä lomakkeella huoltaja voi hakea vakuutusyhtiöltä korvausta hänelle aiheutuneista kuluista.

Koulun vakuutus korvaa siis henkilövahingot, mutta ei esim. matkapuhelimien tai korvalappustereoiden rikkoutumisesta tai katoamisesta aiheutuneita vahinkoja. Henkilökohtainen arvotavara on siis syytä jättää kotiin. Oppilaiden laukut, takit ja muut varusteet pyydetään varustamaan nimellä sekaantumisten välttämiseksi.