Kouluruokailu

Ruokailemme neljässä vuorossa, 3. tunnin aikana, 3. tunnin jälkeen, 4. tunnin aikana ja 4. tunnin jälkeen eli oppilaat ruokailevat kello 10.25 ja 12 välisenä aikana. Oppilaan ruokailu pyritään järjestämään hänen muu lukujärjestyksensä huomoioiden. Kouluruokailua ei ole tarkoitettu lapsen ainoaksi lämpimäksi ateriaksi päivässä.

Kouluterveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittamalla todistuksella oppilaalle järjestetään erityisruokavalionsa mukainen kouluateria. Toivomme, että kodit kannustavat lasta terveellisiin ruokailutottumuksiin ja opettavat lasta kotonakin hyviin ruokailutapoihin. Hyviin ruokailutapoihin kuuluu rauhallisuus ja huomaavaisuus. On hyvin tärkeeä, että lapset oppisivat syömään monipuolisesti, siksi kehotamme kotejakin kasvattamaan lapsia niin, että jokaista ruokalajia maistettaisiin. Koulullamme jokainen oppilas ottaa itse linjastolta ruoan ja syö kaiken ottamansa ruoan. Jäteastioita ei ruokalassa enää ole.

VÄLIPALA

Oppilaiden koulupäivät ovat välillä pitkiä, kotiinkuljetus saattaa venyä ja lounas nautitaan jo aamupäivällä 10.30 ja kahdentoista välillä. Jotta oppilaiden vireystila säilyisi paremmin koko koulupäivän, niin keittiö tarjoaa mahdollisuuden välipalan nauttimiseen päivittäin kello kolmentoista välitunnilla korvausta vastaan. Välipalan hinta on 1 euro/välipala ja välipalalippuja voi ostaa (10 lipun nipuissa) koulun keittiöltä välipalalle tultaessa. Omien eväiden syönti on tietysti myös mahdollista.