Koulumatkat

Kou­lu­kyy­di­tyk­seen ovat oikeu­tet­tuja ne oppi­laat, joi­den kou­lu­matka on yli 5 km. Sivis­tys­lau­ta­kunta on vuo­sit­tain myön­tä­nyt kou­lu­kyy­di­tyk­sen marras-maaliskuun ajaksi myös niille 1.-3. –luok­kien oppi­laille, joi­den kou­lu­matka on yli 3 km. Lisäksi kou­lu­kyy­di­tyk­seen ovat oikeu­tet­tuja ne oppi­laat, jotka viran­omais­lausun­non perus­teella saa­vat oikeu­den mak­sut­to­maan koulukyyditykseen.

Koululaiskuljettajien yhteystiedot

Kuljettajien yhteystiedot löydät täältä.

Lisätietoja koululaiskuljetuksista sekä koulukuljetushakemus löytyy täältä.