Koulumatkat

Esi- ja perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan koulumatka lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun on yli 5 km. Lakisääteisten kuljetusten lisäksi Kankaanpään kaupunki järjestää koulukuljetuksen esikoululaisille ja peruskoulun 1. – 3. –luokkalaisille, mikäli koulumatka lähikouluun tai esiopetuspaikkaan on yli 3 km. Kou­lu­kyy­di­tyk­seen ovat oikeu­tet­tuja myös ne oppi­laat, jotka viran­omais­lausun­non perus­teella saa­vat oikeu­den mak­sut­to­maan koulukyyditykseen.

Koulukyydityksessä olevat lapset noudattavat koulun järjestyssääntöjä myös kyydityksen aikana.

Lisätietoa koulukyydityksestä löytyy koulukuljetusoppaasta (PDF) (päivitetty 13.8.2019)

Koululaiskuljettajien yhteystiedot

Kuljettajien yhteystiedot löydät täältä.

Lisätietoja koululaiskuljetuksista sekä koulukuljetushakemus löytyy täältä.